Sint Rosa Festival | Merici Hotel | Sittard | 2022

“Eigenlijk is alles wat ik maak een zelfportret. Niet eens echt letterlijk maar meer alle werken die ik maak zeggen iets over hoe ik me voel. Eigenlijk maak ik mezelf steeds opnieuw maar steeds een ander deel, en ook steeds een sterkere Veerle. Want na elk werk ben ik weer iets kwijt wat ik meedroeg.“ 

Dagboekfragment 16.09.22