Maastricht
15.09-16.11.2017

About the Spheres,

My mood is reflected in the spheres.
From fast, young spheres to life-sized spheres with a past. Their shape, size, and significance are things that grow and move along with me.

I started out making the spheres from porcelain. They were small and very fragile. To me, they represented the onset of a difficult time in my life.

The second time I made spheres, they allowed me to experience a certain sense of calm, helping me to get in touch with my inner self. The spheres were larger and became even bigger: they were sturdy and rugged. A core was concealed in each sphere that could only be discerned when it was picked up.

As from the third time I created spheres, the work transcended the healing effect it produced on me. Through my work, I want to tell people about my quest. When I succeed in being in touch with my inner self, and when I am unable to do this.

Because the work is big, it takes me a reasonable amount of time to finish a sphere. During this time, things happen that have an impact on my perception of the world around me and my perspective on my work.

My life is etched into this work just like the annual rings of a tree tell you all about its growth process.

Over de bollen,

Aan de bollen is mijn gemoedstoestand van dat moment af te lezen. Van jonge snelle bollen tot levensgrote bollen met een verleden. De vorm, grootte en betekenis is iets wat met mij mee groeit en beweegt.

De eerste keer maakte ik bollen van porselein. Deze waren klein en zeer kwetsbaar. Dit duidde op de aanloop naar een moeilijke periode voor mij. 

De tweede keer dat ik bollen maakte lieten ze mij een bepaalde rust ervaren, waardoor ik mij verbonden voelde met mijn kern. De bollen waren groter en werden ook steeds groter, ze waren sterk en grof gemaakt. In elke verschool een kern die men allen kon waarnemen wanneer je deze opraapte.

Vanaf de derde keer dat ik bollen ging maken, oversteeg het werk het helende effect dat het op mij heeft. Ik wil met het werk mijn zoektocht laten zien. Waneer het lukt om in verbinding te staan met mijn kern en wanneer dit niet lukt. 

Door dat ik groot werk maak, ben ik redelijk lange tijd bezig met het maken van een bol. In deze periode gebeuren er dingen die invloed hebben op mijn belevingswereld en mijn kijk naar het werk.

Als jaarringen in een boom is mijn leven af te lezen in het werk.

Heerlen,
21.01-13.03.2019

Maastricht, 
09.11.2018-08.02.2019

Chateau st. Gerlach, Valkenburg
09.09.2020

Odapark Venray,
20.06-09.09.2020

Beegderheide, 
31.03.2020

 Swalmen, 
01-03.04.2020