Werk

Maastricht | 15.09-16.11.2017

About the Spheres,

My mood is reflected in the spheres. From fast, young spheres to life-sized spheres with a past. Their shape, size, and significance are things that grow and move along with me.

I started out making the spheres from porcelain. They were small and very fragile. To me, they represented the onset of a difficult time in my life.

The second time I made spheres, they allowed me to experience a certain sense of calm, helping me to get in touch with my inner self. The spheres were larger and became even bigger: they were sturdy and rugged. A core was concealed in each sphere that could only be discerned when it was picked up.

As from the third time I created spheres in life size. Taking up space played a big role for me in this work. Not just physically but also allowing the child within me to roam free, so I can look at the word with wonder.

Because the work is big, it takes me a reasonable amount of time to finish a sphere. During this time, things happen that have an impact on my perception of the world around me and my perspective on my work.

My life is etched into this work just like the annual rings of a tree tell you all about its growth process.

Over de bollen,

Aan de bollen is mijn gemoedstoestand van dat moment af te lezen. Van jonge snelle bollen tot levensgrote bollen met een verleden. De vorm, grootte en betekenis is iets wat met mij mee groeit en beweegt.

De eerste keer maakte ik bollen van porselein. Deze waren klein en zeer kwetsbaar. Dit duidde op de aanloop naar een moeilijke periode voor mij. 

De tweede keer dat ik bollen maakte lieten ze mij een bepaalde rust ervaren, waardoor ik mij verbonden voelde met mijn kern. De bollen waren groter en werden ook steeds groter, ze waren sterk en grof gemaakt. In elke verschool een kern die men alleen kon waarnemen wanneer je deze opraapte.

Vanaf de derde keer maakte ik de bollen levensgroot. Ruimte innemen speelde een grote rol in dit werk. Wezenlijk plaats innemen, maar ook het kind in mij, een plek in mijn belevingswereld geven, zodat ik op een bepaalde manier met verwondering naar de wereld kan kijken. 

Door de grootte van het werk, ben ik redelijk lange tijd bezig met het maken van een bol. In deze periode gebeuren er dingen die invloed hebben op mijn belevingswereld en op mijn kijk naar het werk.

Als jaarringen in een boom is mijn leven af te lezen in het werk.

Heerlen | 21.01-13.03.2019

Maastricht | 09.11.2018-08.02.2019

 Beegderheide | 31.03.2020

Swalmen | 01-03.04.2020

Maastricht | 20.12.2019

About the faces,

Each one is different, yet they are also the same.

From the moment I started making them I had the feeling that this was a gift that was executed through my hands. This gift was the first sign telling me that the storm that was my life at that time was starting to subside.

The faces played an important part on my life. Now that I no longer need the reassurance and the feeling of not being alone that making them brought me as frequently as before, I want to put the faces on display. To show people what they meant to me.

They can now be given a new meaning for other people.

Over de  gezichten,

Stuk voor stuk anders maar toch gelijk.

Vanaf het eerste moment dat ik ze begon te maken, heb ik het gevoel gehad dat het een geschenk is geweest, dat door mijn handen werd uitgevoerd. Dat cadeau was het eerste teken van opklaring in de storm die toen mijn leven was.

De gezichten hebben een grote rol gespeeld in mijn leven. Nu ik de geruststelling en de gezelschap van het maken niet meer zo vaak nodig heb, wil ik de gezichten graag een podium geven. Om te laten zien wat ze voor mij hebben betekend.

Ze mogen nu een betekenis gaan krijgen voor andere mensen.

 

Maastricht | 18.02.2020 

Maastricht | 06.2018-.2020